Zespół wokalno-instrumentalny „ORATORIUM” ks. dr Lech Gralak.

ksiadzZespół wokalno instrumentalny ORATORIUM jest jednym z najstarszych zespołów współczesnej muzyki religijnej, działającym nieprzerwanie od 10. września 1975 r. przez dziewięć pokoleń dzieci i młodzieży. Założył go Ks. Lech Gralak, który do chwili obecnej jest kierownikiem grupy. Zespół powstał na bazie scholi parafialnej. Nadanie nowego wokalno-instrumentalnego charakteru, a także ogromny wkład pracy ks. Lecha oraz członków zespołu, pozwoliły grupie w niedługim czasie zaznaczyć swoją obecność nie tylko w środowisku radomskim, lecz również daleko poza jego granicami. W kilka lat później stał się jednym z najbardziej popularnych zespołów, wykonujących muzykę religijną, zaliczaną do gatunku Ewangelia w piosence do czego przyczyniły się udziały w festiwalach diecezjalnych, ogólnopolskich, a z biegiem czasu polonijnych, lecz nade wszystko regularne wyjazdy do ośrodków duszpasterskich w kraju i za granicą. W 1986 r. ORATORIUM rozpoczęło podróże artystyczne poza granice Polski. Zaszczytem dla zespołu był udział we Mszy św. celebrowanej przez Ojca św. Jana Pawła II w Castel Gandolfo w sierpniu tegoż roku. Na dzień dzisiejszy grupa ma za sobą 39 podróży ewangelizacyjnych po terenie Włoch, Francji, Belgii, Niemiec, USA, Kanady, Litwy, Białorusi i Ukrainy. W czerwcu 2000 r. zespół otrzymał prestiżową nagrodę ZŁOTY MIKROFON od austriackiej firmy AKG za pełnienie roli ambasadora naszego kraju w świecie oraz za przekaz kultury muzycznej.

Obecnie w zespole działa sekcja wokalna a także grupa muzyków zawodowych i aranżerów. Dorobek artystyczny zespołu stanowi dwadzieścia jeden płyt kompaktowych o następujących tytułach: Wywyższamy Cię, Temu, który stworzył świat, Chwalmy Go, Panie przyjdź, Króluj nam Matko, Kolędy, Panie ratuj świat, Pieśni patriotyczno -religijne, Dzieci świata, Tobie chwała, Mieszkam wciąż wśród was, W zadumie przed Panem, On ciągle czeka, Jego miłość trwa, Ona ukaże Boga, Glory to God, Twe Słowo jest Prawdą, Lead me Lord, , To były piękne dni, Wznoszę me ręce do Ciebie, Dzięki Ci Boże także śpiewnik autorski Ks. Lecha.

Wszystkie nagrania ORATORIUM są dostępne bezpośrednio po koncertach zespołu, jak również można je zamówić drogą pocztową, internetową lub telefoniczną. Zespół ORATORIUM od 1976 r. prowadzi działalność ewangelizacyjną we wspólnotach parafialnych na terenie Polski i poza jej granicami, proponując udział w Mszach św. oraz koncertach.